BOEG MEDIATION

Werkwijze en spelregels

Nadat u contact opgenomen hebt, wordt er binnen één tot twee weken een eerste afspraak gemaakt met de betrokkenen bij het conflict. Wanneer dat nodig is, kan vooraf met de mediator overlegd worden hoe de andere partij in de mediation betrokken kan worden. U neemt op vrijwillige basis deel aan de mediation en alle aanwezigen verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Dit biedt u de ruimte om vrij van gedachten te wisselen zonder direct aan een bepaalde oplossing vast te zitten.


Tijdens het eerste gesprek wordt in de mediation-overeenkomst schriftelijk vastgelegd dat u via mediation uw conflict wilt oplossen. Het is belangrijk dat u zich daar voor in wilt spannen. Met de mediation-overeenkomst zijn ook de spelregels van de mediation bepaald. Het reglement en het klacht- en tuchtrecht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI) zijn van toepassing. Het NMI bewaakt en bevordert in Nederland de kwaliteit van de door hen geregistreerde mediators.


Soms wordt er in het eerste gesprek een oplossing gevonden. Mediations duren in de regel drie tot vijf gesprekken van 1,5 tot 2 uur. De mediation wordt afgesloten met een overeenkomst waar beide partijen zich aan moeten houden. De kans dat dit ook gebeurt, is bij mediations groter dan bij een gerechtelijke uitspraak. Hier zijn twee redenen voor. Men heeft de overeenkomst zelf tot stand gebracht en het is gebaseerd op de eigen belangen.