BOEG MEDIATION

Werk

Arbeidsconflicten kunnen leiden tot een patstelling, die voor de werkgever met hoge kosten en met irritaties gepaard gaat. Ook de werknemer kan niet verder en heeft vaak last van stress, die ook het privÚ-leven be´nvloedt. Mediation kan snel tot oplossingen leiden, waarna beide partijen weer verder kunnen. De uitkomst van mediation kan zijn dat er een opening gevonden wordt om op een nieuwe manier samen verder te gaan. Of men vindt een oplossing waarbij partijen afscheid van elkaar nemen zonder teveel schade. In de volgende situaties kunt u denken aan mediation:Alle betrokkenen binnen de organisatie of vanuit de arbozorg kunnen het initiatief nemen tot mediation.