BOEG MEDIATION

Kosten

Uitgangspunt is dat beide partijen de helft van de kosten voor hun rekening nemen. U kunt samen besluiten hiervan af te wijken. Bij arbeidsconflicten neemt de werkgever vaak de kosten op zich.


De kosten worden berekend aan de hand van het afgesproken uurloon en zijn onafhankelijk van de uitkomst van de mediation. Vaak is mediation voordeliger dan een gang naar de rechter omdat partijen niet elk afzonderlijk een advocaat nodig hebben en er snel resultaten zijn. Bij familiezaken, waar scheiding na huwelijk of samenwonen ook onder valt, hebt u mogelijk recht op gesubsidieerde mediation. Dan betaalt u afhankelijk van uw inkomen, vermogen en gezinssamenstelling maximaal 103,- voor de gehele mediation. De voorwaarden vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.com. Voor familiezaken wordt een instaptarief van maximaal 75,- per partij voor het eerste gespek gerekend.