BOEG MEDIATION

Echtscheiding

Bij het scheiden zit u in een moeilijke periode met grote veranderingen in uw leven. Dit kan heftige emoties oproepen en juist nu moet u veel dingen regelen met uw ex-partner. Dat geldt als u samen kinderen hebt, maar ook over bezittingen en schulden, woonruimte, alimentatie, verzekeringen en pensioenen moeten afspraken gemaakt worden. Over al deze zaken kunt u met behulp van mediation overeenstemming bereiken. Wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, kunnen zij ook door de mediator gehoord worden. Dit biedt een extra kans om de belangen van de kinderen in beeld te brengen. Na een scheiding kan blijken dat de bezoekregeling niet (meer) goed werkt. Via mediation kunt u daar nieuwe oplossingen voor vinden wanneer u er niet makkelijk samen uit komt.


Hebt u moeite met de kosten van mediation, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand en hoeft u alleen de eigen bijdrage te betalen voor de mediation. Zie verder onder kosten.