BOEG MEDIATION

De mediator

De mediator


Ik ben sinds meer dan 25 jaar werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening als (bedrijfs)maatschappelijk werker, mediator, werkbegeleider en teammanager. Op het gebied van echtscheiding heb ik ruime ervaring opgedaan met alle soorten problemen op materieel en immaterieel gebied die zich voor, tijdens en na de scheiding voor kunnen doen. De mediations die ik op het gebied van scheiding en omgang doe, zijn deels moeilijk door cultuurverschillen en opgelopen emoties. Het gaat dan om situaties die verwezen zijn door jeugdzorg, GGZ of politie (vechtscheidingen). Ook zulke zaken hebben vaak succes en dat geeft mij veel voldoening. Ik zie een tendens dat ouders zich meer bewust worden van de druk die een scheiding op kinderen legt. Dat worden prettige bemiddelingen met een preventief karakter, die snel klaar kunnen zijn.


Conflicten in arbeidsorganisaties is mijn andere specialiteit. Ik heb als hulpverlener veel ervaring in de begeleiding van werknemers bij zaken als ziekteverzuim, conflicten en ontslag. Als manager heb ik geleerd deze zaken van de 'andere kant' te bekijken. Ik heb een doctoraalstudie Arbeid, Organisatie en Beleid afgerond met bijvakken als bedrijfseconomie, organisatieadviesprocessen en HRM. De opleiding tot mediator heb ik gevolgd bij Pro Education. Deze opleiding was speciaal gericht op het terrein van scheiding en omgang. Ik ben ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als familiemediator voor financiele en niet financiele zaken

Steekwoorden die mij als persoon typeren zijn: rust, overzicht, analytisch, praktisch, verbindend en vasthoudend.